บทความ

7.01.jpg

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

 "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"

6.01.jpg

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่

เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน

5.01.jpg

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

4.01.jpg

GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

3.01.jpg

พระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในวันข้าราชการพลเรือน

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

2.01.jpg

วิธีไหนๆ ก็ช่วยชาติ

ประหยัดพลังงานได้

อ่านทั้งหมด >>

 เผยแพร่ข่าวสาร

 ‭(Hidden)‬ AE Page Hits Web Part

5702

 ‭(Hidden)‬ นับจำนวนสถิติ

5703

 ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดพังงา

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ งบเดือนการเงิน​  ​